توری

توری نسوز

توری نسوز

توری نسوز به توری گفته می شود که به صورت شبکه بافته شده در وسط آن نوعی ماده وجود دارد که باعث می شود تا ای مش در دمای زیاد مقاومت بسیار بالایی داشته باشد و در بسیاری...