توری فلزی و یا آهنی

فروش توری فلزی

تولید توری فلزی در ضخامت مفتول متفاوت و چشمه های متنوع

بافت انواع توری

توری فلزی | قیمت انواع توری آهنی

توری آهن یا فلزی چیست ؟

توری آهنی ، توری فلزی یا بصورت اختصاری توری یکی از پرکاربردترین انواع مصنوعات ساخته شده است که در موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد توری آهن

توری آهنی با مفتول سیاه...