توری حصاری گالوانیزه

توری حصاری گالوانیزه

توری حصاری (fense galvanized mesh) ( باغی ویا فنسی )

توری حصاری
به توری هایی گفته می شود که برای حصار کشی و یا ساخت قفس مورد استفاده قرار میگیرد به همین دلیل به آن توری فنسی و یا باغی...