توری سرندی

توری سرندی

توری سرندی (chain link wire mesh) نوعی توری با بافت زنجیره ای می باشد که از جنس فلز می باشد و با توجه به نیاز صنایع جنس مفتول آن متفاوت می باشد .

توری سرندی  در برابر سایش و فرسودگی...