توری گالوانیزه

توری گالوانیزه

توری کاربردی ترین و جالب ترین مصنوعات ساخته شده است که از مفتول های با ضخامت متنوع و در طرح های متفاوت بافته می شود. کاربردهای بسیار گسترده و متنوع توری سبب شده است که انواع دستگاه بافت توری با...