توری حصاری گالوانیزه | قیمت توری حصاری فنس

توری حصاری ( فنس ) :

به توری هایی گفته می شود که برای حصار کشی و یا ساخت قفس مورد استفاده قرار می گیرد . توری حصاری به دلیل نوع بافت آن لوزی شکل است و بافت آن دو سر قلاب ، توری حصاری دو سر پیچ ، توری حصاری یک سر پیچ یک سر قلاب اشاره کرد . جنس توری فنسی گالوانیزه گرم است که مقاومت توری را در شرایط جوی متفاوت تا ۵۰ سال بالا می برد و جهت حصار کشی بسیار ایمن می کند .