توری گالوانیزه گرم - تولید کننده توری

توری گالوانیزه چشمه ریز | توری پشه ای

گروه صنعتی پارسه تولید کننده انواع توری گالوانیزه و نورد شده در ضخامت مفتول متفاوت و چشمه های متنوع بنا به سفارش مشتری

توری پشه ای گالوانیزه و یا توری فیلتری

توری گالوانیزه ریز بافت و یا توری گالوانیزه سبز

مش گالوانیزه رنگی

بافت انواع توری

توری گالوانیزه

توری گالوانیزه

توری گالوانیزه یکی از پرکابرد ترین پیش وسایل صنعتی می باشد که در میتوان گفت در تمامی صنایع کاربرد دارد و یا جزو پیش وسایل صنعت می باشد ،که در اکثر صنایع کاربردی ترین وسیله صنعتی است چرا...