توری فسفربرنز و برنز پارسه

تولید انواع توری با آلیاژ خاص

فروش توری فسفربرنز

قیمت توری فسفر برنز

بافت توری فسفربرنز در ضخامت مفتول متفاوت وچشمه های متنوع و همچنین وارد کننده انواع توری خاص

توری فسفر برنز

توری فسفر برنز

می دانیم مس و قلع مقاومت به خوردگی بسیار بالایی دارند. از این رو در صنعت برای کاربردهایی که در معرض خوردگی بالا هستند از توری هایی با آلیاژ مس و قلع استفاده می شود. این دو...