ورق پانچ روغنی

ورق پانچ ( مشبک ) روغنی

تولید آن از نورد سرد است و به دلیل استکاک ایجاد شده آن به صورت ورق روغنی تولید می شود . ورق پانچ روغنی از پرکاربرد ترین انواع ورق پانچ موجود در بازار است و به دلیل کارایی بالا و قیمت مناسب در بیشتر صنایع کاربرد فراوانی دارد ، گروه صنعتی پارسه با ساخت دستگاه پانچ با چشمه ریز تحول عظیمی در صنعت پانچ در ایران ایجاد نموده و تولید ورق پانچ با سوراخ ریز را در ابعاد درخواستی انجام میدهد .

ضخامت و چشمه ورق مشبک روغنی

ورق روغنی پانچ شده از ضخامت ۰/۴ میلیمتر تا ۳ میلیمتر تولید می شود و چشمه آن با دستگاه پانچ بنا به درخواست مشتری سوراخ هایی با قطرو اشکال هندسی متفاوتی مانند

ورق پانچ روغنی سوراخ گرد

ورق پانچ روغنی سوراخ مربع

ورق پانچ روغنی  سوراخ مستطیل

ورق پانچ روغنی سوراخ لوبیایی

ورق پانچ روغنی سوراخ ستاره ای

ورق پانچ روغنی سوراخ ستاره ای

ورق پانچ روغنی  سوراخ لانه زنبوری

ورق پانچ روغنی سوراخ شش ضلعی

ورق پانچ روغنی سوراخ مثلثی

ورق پانچ روغنی کشویی

ورق پانچ روغنی طرحدار

قیمت ورق پانچ روغنی یا سوراخدار

قیمت ورق روغنی پانچ شده به ضخامت ، ابعاد ، چشمه ، و اشکال هندسی سوراخ ها بستگی دارد و برای سفارش و به دست آوردن قیمت ورق سوراخ دار روغنی باید تمامی  آیتم ها را مشخص کنید مانند : ورق روغنی پانچ شده ضخامت ۱ میلیمتر سوراخ گرد چشمه ۶ میلیمتر ۱*۲

ورق پانچ روغنی ضخامت ورق پانچ چشمه ورق سوراخدار ابعاد ورق پانچ قیمت ورق پانچ
ورق پانچ روغنی سوراخ گرد ۱ میلیمتر ۶ ۱*۲ ۲۳۵۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ مربع ۱ میلیمتر ۱۰*۱۰ ۱*۲ ۲۵۰۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ لوبیایی ۱ میلیمتر ۸*۲۰ ۱*۲ ۲۶۵۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ ستاره ای ۱ میلیمتر ستاره ریز ۱*۲ ۲۵۰۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ گرد ۱/۵ میلیمتر ۴ ۱*۲ ۳۵۰۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ گرد ۲ میلیمتر ۲ ۱*۲ ۴۳۰۰۰۰۰

ورق پانچ روغنی سوراخ گرد

۱ میلیمتر ۱/۵ ۱*۲ ۱۰۰۰۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ گرد ۰/۷ میلیمتر ۸ ۱*۲ ۱۵۶۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ گرد ۰/۵ میلیمتر ۶ ۱*۲ ۱۴۵۰۰۰۰