ورق پانچ روغنی

ورق پانچ ( مشبک ) روغنی

ورق پانچ روغنی یا ورق سوراخ دار به ورق هایی گفنه می شود که فرآیند تولید آن از نورد سرد است و به دلیل استکاک ایجاد شده آن به صورت ورق روغنی تولید می شود .

ورق روغنی پانچ شده

ورق مشبک روغنی از پرکاربرد ترین انواع ورق پانچ موجود در بازار است و به دلیل کارایی بالا و قیمت مناسب در بیشتر صنایع کاربرد فراوانی دارد .

ضخامت و چشمه ورق مشبک روغنی

ورق روغنی پانچ شده از ضخامت ۰/۴ میلیمتر تا ۳ میلیمتر تولید می شود و چشمه آن با دستگاه پانچ بنا به درخواست مشتری سوراخ هایی با قطرو اشکال هندسی متفاوتی مانند

ورق پانچ روغنی سوراخ گرد

ورق پانچ روغنی سوراخ مربع

ورق پانچ روغنی  سوراخ مستطیل

ورق پانچ روغنی سوراخ لوبیایی

ورق پانچ روغنی سوراخ ستاره ای

ورق پانچ روغنی سوراخ ستاره ای

ورق پانچ روغنی  سوراخ لانه زنبوری

ورق پانچ روغنی سوراخ شش ضلعی

ورق پانچ روغنی سوراخ مثلثی

ورق پانچ روغنی کشویی

ورق پانچ روغنی طرحدار

قیمت ورق پانچ روغنی یا سوراخدار

قیمت ورق روغنی پانچ شده به ضخامت ، ابعاد ، چشمه ، و اشکال هندسی سوراخ ها بستگی دارد و برای سفارش و به دست آوردن قیمت ورق سوراخ دار روغنی باید تمامی  آیتم ها را مشخص کنید مانند : ورق روغنی پانچ شده ضخامت ۱ میلیمتر سوراخ گرد چشمه ۶ میلیمتر ۱*۲

ورق پانچ روغنی ضخامت ورق پانچ چشمه ورق سوراخدار ابعاد ورق پانچ قیمت ورق پانچ
ورق پانچ روغنی سوراخ گرد ۱ میلیمتر ۶ ۱*۲ ۱۳۰۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ مربع ۱ میلیمتر ۱۰*۱۰ ۱*۲ ۱۳۵۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ لوبیایی ۱ میلیمتر ۸*۲۰ ۱*۲ ۱۸۵۰۰۰۰
ورق پانچ روغنی سوراخ ستاره ای ۱ میلیمتر ستاره ریز ۱*۲ ۱۶۵۰۰۰۰