توری آهنی

توری آهنی

توری آهنی ، توری فلزی یا بصورت اختصاری توری یکی از پرکاربردترین انواع مصنوعات ساخته شده است که در موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. توری آهنی با مفتول سیاه با توجه به قیمت بسیار منسب آن برای مصارفی...