پانچ گالوانیزه

ورق پانچ گالوانیزه

ورق پانچ  گالوانیزه

ورق پانچ و یا ورق مشبک گالوانیزه کاربرد فراوانی در صنعت دارد .

تولید انواع ورق پانچ گالوانیزه یا مشبک با سوراخ مربعی  در ضخامت و ابعاد دلخواه بنا به درخواست مشتری صورت می پذیرد .

کاربرد...