توری موجدار

توری پرسی

توری پرسی مش پرسی

توری پرسی و یا مش پرسی (Crimped wire mesh) با موج دادن سسیم های ( مفتول ) فلزی تولید میشود . قالب دستگاه تولید توری پرسی دوار است و هنگامی که به هم بافته میشود به...