گابیون

تولید کننده انواع توری

فروش توری گابیون

توری سنگی

توری گابیون

گابیون (Gabion mesh) (توری سنگی ) به توری های (قفس ) سیمی گفته میشود که در فعالیت های عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد . این توری از فلز ( گالوانیزه گرم ) ساخته شده و چشمه های آن شش ضلعی...