توری پلاستیکی

انواع توری پلاستیکی

فروش توری پلاستیکی -پلیمیری

توری پلاستیکی

توری پلاستیکی

توری پلاستیکی (plastic mesh) به توری گفته می شود که فرآیند تولید آن اکستروژن است و در بافت آن ماده یووی (UV) به کا رفته تا باعث مقاومت بیشتر توری در مقابل نور آفتاب شود .مش پلاستیکی را...