استنلس استیل

توری استیل ۳۱۶

توری استنلس استیل ۳۱۶ چیست ؟

توری استنلس استیل ۳۱۶ به مفتول هایی ( سیم ) ضد زنگ با آلیاژ خاص ، شامل : ۰/۰۱۶ کروم ، ۰/۰۱۰ نیکل ، ۰/۰۲ مولیبدن می باشد که به صورت شبکه بافته می...

توری استیل

توری استنلس استیل ۳۰۴

توری استیل ۳۰۴ (stainless steel mesh) یا مش استیل از پرکاربردترین و رایج ترین توری های مورد استفاده در صنعت است .

توری استنلس استیل ۳۰۴ چیست ؟

توری استیل ۳۰۴ به مفتول های به هم...