مش جوشی

تولید توری پرسی و توری جوشی در چشمه و ضخامت مختلف

توری جوشی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی (Crimped wire mesh) با موج دادن سسیم های ( مفتول ) فلزی تولید میشود . قالب دستگاه تولید توری پرسی دوار است و هنگامی که به هم بافته میشود به دلیل مواج بودن آن بسیار استحکام...

توری جوشی

توری جوشی

توری جوشی (welded wire mesh) از قرار گرفتن مفتول (در ضخامت های مختلف ) به صورت موازی بر روی هم و اتصال آنها توسط نقطه جوش تولید میشود

ابعاد مش جوشی

مش در ابعاد مختلفی تولید و عرضه...