پانچ استیل

واردات انواع ورق پانچ استیل
پانچ ورق استیل

ورق استیل ۳۰۴

ورق استیل ۳۱۶

ورق استیل ابعادی

خدمات برش و خمکاری و نورد پانچ استیل

ورق پانچ استیل

ورق پانچ  استیل

ورق پانچ استیل یا ورق مشبک کاربردهای متنوعی از طیف صنعتی و ساختمانی تا دکوراسیون و اتاق تمیز را دارا هستند. با توجه به طراحی مورد نیاز ضخامت های متنوع و همچنین سوراخ های مختلف در ورق...