تولید کننده ورق مشبک

تولید کننده ورق پانچ عرض ۱/۲۵ متری و ۱ متری | ورق پانچ پر سوراخ

تولید کننده ورق پانچ عرض ۱/۲۵ متری و ۱ متری

گروه صنعتی پارسه تولید کننده ورق پانچ آهن (فلزی) و یا ورق پانچ سیاه ، ورق پانچ گالوانیزه ، ورق پانچ استیل ، ورق پانچ روغنی ، ورق پانچ آلومینیوم...