مش جوشی

توری پرسی

توری پرسی

توری پرسی (Crimped wire mesh) با موج دادن سسیم های ( مفتول ) فلزی تولید میشود . قالب دستگاه تولید توری پرسی دوار است و هنگامی که به هم بافته میشود به دلیل مواج بودن آن بسیار استحکام...

مش جوشی

توری جوشی

توری جوشی (welded wire mesh) از قرار گرفتن مفتول (در ضخامت های مختلف ) به صورت موازی بر روی هم و اتصال آنها توسط نقطه جوش تولید میشود

ابعاد توری جوشی

این مش ها در ابعاد مختلفی تولید...